Gene: 66588


Descriptive name:

Cmpk1

Model:

iMM1415

Position:

Left: 114961714 – Right: 114987133

Strand:

Minus

Chromosome:

NC_000070.6

DNA Sequence

ATGCTGAGCAGCTGTCGTCGGCTGCTCCCGCACGTCCTGGTCCCGAGCTGCCCGCCGCTGACCCGCACACTGCGGCTCTTCCCTCTCCACCTCATGAAGCCGTTGGTCGTGTTCGTTTTGGGCGGGCCCGGTGCGGGCAAGGGGACCCAGTGCGCGCGCATTGTCGAGAAATACGGCTACACACACCTTTCTGCAGGAGAGCTTCTTCGTGATGAAAGGAAGAATCCAGACTCACAGTATGGTGAACTTATTGAAAAGTACATTAAAGAAGGAAAGATTGTACCAGTTGAGATAACCATCAGTTTATTAAAGAGGGAAATGGACCAAACAATGGCTGCCAATGCTCAGAAGAATAAATTCTTGATTGATGGATTTCCAAGAAATCAAGACAACCTTCAAGGTTGGAACAAAACCATGGATGGAAAAGCAGATGTATCTTTTGTTCTGTTTTTTGACTGTAATAATGAGATCTGTATTGAACGATGTCTTGAAAGGGGAAAAAGTAGTGGTAGGAGTGACGACAACAGAGAGAGCTTGGAAAAGAGAATTCAGACTTACCTTGAATCAACGAAACCAATTATTGACTTATATGAAGAAATGGGGAAAGTCAAGAAGATAGATGCTTCTAAGTCTGTTGATGAAGTTTTTGGTGAAGTTGTGAAGATTTTTGACAAAGAAGGCTAA

Protein Sequence

MLSSCRRLLPHVLVPSCPPLTRTLRLFPLHLMKPLVVFVLGGPGAGKGTQCARIVEKYGYTHLSAGELLRDERKNPDSQYGELIEKYIKEGKIVPVEITISLLKREMDQTMAANAQKNKFLIDGFPRNQDNLQGWNKTMDGKADVSFVLFFDCNNEICIERCLERGKSSGRSDDNRESLEKRIQTYLESTKPIIDLYEEMGKVKKIDASKSVDEVFGEVVKIFDKEG

Associated reactions:

BiGG ID
Name
Gene reaction rule
CYTK1
Cytidylate kinase (CMP)
66588
CYTK10
Cytidylate kinase (CMP,dGTP)
66588
CYTK10n
Cytidylate kinase (CMP,dGTP),nuclear
66588
CYTK11
Cytidylate kinase (dCMP,dGTP)
66588
CYTK11n
Cytidylate kinase (dCMP,dGTP),nuclear
66588
CYTK12
Cytidylate kinase (dCMP,dCTP)
66588
CYTK12n
Cytidylate kinase (dCMP,dCTP),nuclear
66588
CYTK13
Cytidylate kinase (dCMP,dATP)
66588
CYTK13n
Cytidylate kinase (dCMP,dATP),nuclear
66588
CYTK14
Cytidylate kinase (dCMP,UTP)
66588
CYTK14n
Cytidylate kinase (dCMP,CTP),nuclear
66588
CYTK1n
Cytidylate kinase (CMP),nuclear
66588
CYTK2
Cytidylate kinase (dCMP)
66588
CYTK2n
Cytidylate kinase (dCMP),nuclear
66588
CYTK3n
Cytidylate kinase (dCMP,CTP),nuclear
66588
CYTK4n
Cytidylate kinase (dCMP,GTP),nuclear
66588
CYTK2_1
Adenylate kinase
66588
CYTK5n
Cytidylate kinase (CMP),nuclear
66588
CPK1
Adenylate kinase
66588
CYTK6n
Cytidylate kinase (CMP,CTP),nuclear
66588
CYTK7
Cytidylate kinase (CMP,UTP)
66588
CYTK7n
Cytidylate kinase (CMP,UTP),nuclear
66588
CYTK8
Cytidylate kinase (CMP,dATP)
66588
CYTK8n
Cytidylate kinase (CMP,dATP),nuclear
66588
CYTK9
Cytidylate kinase (CMP,dCTP)
66588
CYTK9n
Cytidylate kinase (CMP,dCTP),nuclear
66588
UMPK
UMP kinase
66588
UMPK2
UMP kinase (CTP)
66588
UMPK2n
UMP kinase (CTP),nuclear
66588
UMPK3
UMP kinase (UTP)
66588
UMPK3n
UMP kinase (UTP),nuclear
66588
UMPK4
UMP kinase (GTP)
66588
UMPK4n
UMP kinase (GTP),nuclear
66588
UMPK5
UMP kinase (dATP)
66588
UMPK5n
UMP kinase (dATP),nuclear
66588
UMPK6
UMP kinase (dCTP)
66588
UMPK6n
UMP kinase (dCTP),nuclear
66588
UMPK7
UMP kinase (dGTP)
66588
UMPK7n
UMP kinase (dGTP),nuclear
66588
UMPKn
UMP kinase nuclear
66588

Report an error on this page ?

External database links

Provided by MetaNetX (CC BY 4.0)

Old identifiers

    66588

Latest BiGG Models publication:

King ZA, Lu JS, Dräger A, Miller PC, Federowicz S, Lerman JA, Ebrahim A, Palsson BO, and Lewis NE. BiGG Models: A platform for integrating, standardizing, and sharing genome-scale models (2016) Nucleic Acids Research 44(D1):D515-D522. doi:10.1093/nar/gkv1049


Copyright © 2019 The Regents of the University of California.