Gene: Y7U_RS01000


Descriptive name:

metQ

Model:

iY75_1357

Position:

Left: 220113 – Right: 220928

Strand:

Minus

Chromosome:

NC_007779.1

DNA Sequence

ATGGCGTTCAAATTCAAAACCTTTGCGGCAGTGGGAGCCCTGATCGGATCACTGGCACTGGTAGGCTGCGGTCAGGATGAAAAAGATCCAAACCACATTAAAGTCGGCGTGATTGTTGGTGCCGAACAGCAGGTTGCAGAAGTCGCGCAGAAAGTTGCGAAAGACAAATATGGCCTGGACGTTGAGCTGGTAACCTTCAACGACTATGTTCTGCCAAACGAAGCATTGAGCAAAGGCGATATCGACGCCAACGCCTTCCAGCATAAACCGTACCTTGATCAGCAACTGAAAGATCGTGGCTACAAACTGGTCGCAGTAGGCAACACTTTTGTTTATCCGATTGCTGGTTACTCCAAGAAAATCAAATCACTGGATGAACTGCAGGATGGTTCGCAGGTTGCCGTGCCAAACGACCCAACTAACCTTGGTCGTTCACTGCTGCTGCTGCAAAAAGTGGGCTTGATCAAACTGAAAGATGGCGTTGGCCTGCTGCCGACCGTTCTTGATGTTGTTGAGAACCCCAAAAATCTGAAAATTGTTGAACTGGAAGCACCGCAACTGCCGCGTTCTCTGGACGACGCGCAAATCGCTCTGGCAGTTATCAATACCACCTATGCCAGCCAGATTGGCCTGACTCCGGCGAAAGACGGTATCTTTGTTGAAGATAAAGAGTCCCCGTACGTAAACCTGATCGTGACGCGTGAAGATAACAAAGACGCCGAGAACGTGAAGAAATTCGTCCAGGCTTATCAGTCTGACGAAGTTTACGAAGCAGCAAACAAAGTGTTTAACGGCGGAGCTGTTAAAGGCTGGTAA

Protein Sequence

MAFKFKTFAAVGALIGSLALVGCGQDEKDPNHIKVGVIVGAEQQVAEVAQKVAKDKYGLDVELVTFNDYVLPNEALSKGDIDANAFQHKPYLDQQLKDRGYKLVAVGNTFVYPIAGYSKKIKSLDELQDGSQVAVPNDPTNLGRSLLLLQKVGLIKLKDGVGLLPTVLDVVENPKNLKIVELEAPQLPRSLDDAQIALAVINTTYASQIGLTPAKDGIFVEDKESPYVNLIVTREDNKDAENVKKFVQAYQSDEVYEAANKVFNGGAVKGW

Associated reactions:


Report an error on this page ?

External database links

Old identifiers

    Y75_p0194

Latest BiGG Models publication:

King ZA, Lu JS, Dräger A, Miller PC, Federowicz S, Lerman JA, Ebrahim A, Palsson BO, and Lewis NE. BiGG Models: A platform for integrating, standardizing, and sharing genome-scale models (2016) Nucleic Acids Research 44(D1):D515-D522. doi:10.1093/nar/gkv1049


Copyright © 2019 The Regents of the University of California.