Gene: SA_RS02865


Descriptive name:

Model:

iSB619

Position:

Left: 570529 – Right: 571170

Strand:

Plus

Chromosome:

NC_002745.2

DNA Sequence

TTGTTAAAAAGAATGAGAGACGATATAAAAATGGTATTTGAGCAGGATCCAGCGGCACGTTCAACATTAGAAGTCATTACAACGTATGCAGGTTTACATGCAGTTTGGAGTCATTTGATTGCACATAAGTTATACAACCAAAAAAAATATGTTGCAGCACGCGCGATATCTCAAATTTCAAGATTTTTCACAGGTATAGAAATCCATCCAGGTGCTAAAATTGGAAAGCGTCTATTTATAGATCATGGTATGGGCGTTGTAATAGGAGAAACATGTACAATTGGTGATAATGTGACAATCTATCAAGGCGTGACACTTGGTGGGACAGGGAAAGAAAGAGGGAAAAGACACCCAGATATAGGAGACAATGTTTTAATAGCAGCCGGTGCGAAAGTTTTAGGAAATATTAAAATAAATTCAAATGTAAATATTGGTGCAAATTCAGTTGTTTTACAATCAGTTCCAAGTTATTCAACGGTTGTTGGTATACCAGGACATATTGTTAAGCAAGATGGTGTTCGAGTTGGAAAAACATTTGATCATCGCCATCTACCTGATCCAATTTATGAACAAATTAAGCATTTAGAACGACAACTTGAAAAGACTAGGAATGGAGAGATTCAAGATGATTACATTATATAA

Protein Sequence

MLKRMRDDIKMVFEQDPAARSTLEVITTYAGLHAVWSHLIAHKLYNQKKYVAARAISQISRFFTGIEIHPGAKIGKRLFIDHGMGVVIGETCTIGDNVTIYQGVTLGGTGKERGKRHPDIGDNVLIAAGAKVLGNIKINSNVNIGANSVVLQSVPSYSTVVGIPGHIVKQDGVRVGKTFDHRHLPDPIYEQIKHLERQLEKTRNGEIQDDYII

Associated reactions:

BiGG ID
Name
Gene reaction rule

Report an error on this page ?

External database links

Old identifiers

    SA0487

Latest BiGG Models publication:

King ZA, Lu JS, Dräger A, Miller PC, Federowicz S, Lerman JA, Ebrahim A, Palsson BO, and Lewis NE. BiGG Models: A platform for integrating, standardizing, and sharing genome-scale models (2016) Nucleic Acids Research 44(D1):D515-D522. doi:10.1093/nar/gkv1049


Copyright © 2019 The Regents of the University of California.