Gene: ECO103_2935


Descriptive name:

ptsI

Model:

iECO103_1326

Position:

Left: 2984712 – Right: 2986439

Strand:

Plus

Chromosome:

AP010958.1

DNA Sequence

ATGATTTCAGGCATTTTAGCATCCCCGGGTATCGCTTTCGGTAAAGCTCTGCTTCTGAAAGAAGACGAAATTGTCATTGACCGGAAAAAAATTTCTGCCGACCAGGTTGATCAGGAAGTTGAACGTTTTCTGAGCGGTCGTGCCAAGGCATCAGCCCAGCTGGAAACGATCAAAACGAAAGCTGGTGAAACGTTCGGTGAAGAAAAAGAAGCCATCTTTGAAGGGCATATTATGCTGCTCGAAGATGAGGAGCTGGAGCAGGAAATCATAGCCCTGATTAAAGATAAGCACATGACAGCTGACGCAGCTGCTCATGAAGTTATCGAAGGTCAGGCTTCTGCCCTGGAAGAGCTGGATGATGAATACCTGAAAGAACGTGCGGCTGACGTACGTGATATCGGTAAGCGCCTGCTGCGCAACATCCTGGGCCTGAAGATTATCGACCTGAGCGCCATTCAGGATGAAGTCATTCTGGTTGCCGCTGACCTGACGCCGTCCGAAACCGCACAGCTGAACCTGAAGAAGGTGCTGGGTTTCATCACCGACGCGGGTGGCCGTACTTCCCACACCTCTATCATGGCGCGTTCTCTGGAACTGCCTGCTATCGTGGGTACCGGTAGCGTCACCTCTCAGGTGAAAAATGACGACTATCTGATTCTGGATGCCGTAAATAATCAGGTTTACGTCAATCCAACCAACGAAGTTATTGATAAAATGCGCGCTGTTCAGGAGCAAGTGGCTTCTGAAAAAGCAGAGCTTGCTAAACTGAAAGATCTGCCAGCTATTACGCTGGACGGTCACCAGGTAGAAGTGTGCGCTAACATTGGTACGGTTCGTGACGTTGAAGGTGCAGAGCGTAACGGCGCTGAAGGCGTTGGTCTGTATCGTACTGAGTTCCTGTTCATGGACCGCGACGCGCTGCCCACTGAAGAAGAACAGTTTGCTGCTTACAAAGCAGTGGCTGAAGCGTGTGGCTCGCAGGCGGTTATCGTTCGTACCATGGACATCGGCGGCGACAAAGAGCTGCCATACATGAACTTCCCGAAAGAAGAGAACCCGTTCCTCGGCTGGCGCGCTATCCGTATCGCGATGGATCGTAAAGAGATCCTGCGCGATCAGCTCCGCGCTATCCTGCGTGCCTCGGCTTTCGGTAAATTGCGCATTATGTTCCCGATGATCATCTCTGTTGAAGAAGTGCGTGCACTGCGCAAAGAGATCGAAATCTACAAACAGGAACTGCGCGACGAAGGTAAAGCGTTTGACGAGTCAATTGAAATCGGCGTAATGGTGGAAACACCGGCTGCCGCAACAATTGCACGTCATTTAGCCAAAGAAGTTGATTTCTTTAGTATCGGCACCAATGATTTAACGCAGTACACTCTGGCAGTTGACCGTGGTAATGATATGATTTCACACCTTTACCAACCAATGTCACCGTCCGTGCTGAACTTGATCAAGCAAGTTATTGATGCTTCTCATGCTGAAGGCAAATGGACTGGCATGTGTGGTGAGCTTGCTGGCGATGAACGTGCTACACTTCTGTTGCTGGGGATGGGTCTGGACGAATTCTCTATGAGCGCCATTTCTATCCCGCGCATTAAGAAGATTATCCGTAACACGAACTTCGAAGATGCGAAGGTGTTAGCAGAGCAGGCTCTTGCTCAACCGACAACGGACGAGTTAATGACGCTGGTTAACAAGTTCATTGAAGAAAAAACAATCTGCTAA

Associated reactions:

BiGG ID
Name
Gene reaction rule
ACGAptspp
N-Acetyl-D-glucosamine transport via PEP:Pyr PTS (periplasm)
(ECO103_2936 and ECO103_1146 and ECO103_2934 and ECO103_2935) or (ECO103_0675 and ECO103_2934 and ECO103_2935)
ACMANAptspp
N-acetyl-D-mannosamine transport via PTS (periplasm)
ECO103_2007 and ECO103_2008 and ECO103_2009 and ECO103_2934 and ECO103_2935
ACMUMptspp
N-acetylmuramate transport via PEP:Pyr PTS (periplasm)
ECO103_2936 and ECO103_2947 and ECO103_2934 and ECO103_2935
ARBTptspp
Arbutin transport via PEP:Pyr PTS (periplasm)
(ECO103_4436 and ECO103_2934 and ECO103_2935) or (ascF and ECO103_2934 and ECO103_2935)
ASCBptspp
L-ascorbate transport via PEP:Pyr PTS (periplasm)
ECO103_2934 and ECO103_2935 and ECO103_4988 and ECO103_4987 and ECO103_4986
CHTBSptspp
Chitobiose transport via PEP:Pyr PTS (periplasm)
ECO103_2935
DHAPT
Dihydroxyacetone phosphotransferase
ECO103_1302 and ECO103_1301 and ECO103_1300 and ECO103_2934 and ECO103_2935
FRUpts2pp
Fructose transport via PEP:Pyr PTS (f6p generating) (periplasm)
ECO103_2007 and ECO103_2008 and ECO103_2009 and ECO103_2934 and ECO103_2935
FRUptspp
D-fructose transport via PEP:Pyr PTS (periplasm)
ECO103_2642 and ECO103_2644 and ECO103_2934 and ECO103_2935
GALTptspp
Galactitol transport via PEP:Pyr PTS (periplasm)
ECO103_2568 and ECO103_2567 and ECO103_2566 and ECO103_2934 and ECO103_2935
GAMptspp
D-glucosamine transport via PEP:Pyr PTS (periplasm)
ECO103_2007 and ECO103_2008 and ECO103_2009 and ECO103_2934 and ECO103_2935
GLCptspp
D-glucose transport via PEP:Pyr PTS (periplasm)
(ECO103_2936 and ECO103_1761 and ECO103_2934 and ECO103_2935) or (ECO103_2936 and ECO103_1146 and ECO103_2934 and ECO103_2935) or (ECO103_2007 and ECO103_2008 and ECO103_2009 and ECO103_2934 and ECO103_2935)
MALTptspp
Maltose transport via PEP:Pyr PTS (periplasm)
ECO103_2936 and ECO103_1761 and ECO103_2934 and ECO103_2935
MANptspp
D-mannose transport via PEP:Pyr PTS (periplasm)
ECO103_2007 and ECO103_2008 and ECO103_2009 and ECO103_2934 and ECO103_2935
MNLptspp
Mannitol transport via PEP:Pyr PTS (periplasm)
ECO103_4583 and ECO103_2934 and ECO103_2935
SBTptspp
D-sorbitol transport via PEP:Pyr PTS (periplasm)
ECO103_2934 and ECO103_2935 and ECO103_3237 and ECO103_3239 and ECO103_3238
SUCptspp
Sucrose transport via PEP:Pyr (periplasm)
ECO103_2936 and ECO103_2947 and ECO103_2934 and ECO103_2935
TREptspp
Trehalose transport via PEP:Pyr PTS (periplasm)
ECO103_2936 and ECO103_2934 and ECO103_2935 and ECO103_5036
CHITOBpts
Chitobiose transport via PTS
ECO103_1929 and ECO103_1931 and ECO103_1930 and ECO103_2934 and ECO103_2935

Report an error on this page ?

External database links

Old identifiers

    ECO103_2935

Latest BiGG Models publication:

King ZA, Lu JS, Dräger A, Miller PC, Federowicz S, Lerman JA, Ebrahim A, Palsson BO, and Lewis NE. BiGG Models: A platform for integrating, standardizing, and sharing genome-scale models (2016) Nucleic Acids Research 44(D1):D515-D522. doi:10.1093/nar/gkv1049


Copyright © 2019 The Regents of the University of California.