Gene: ECO103_1525


Descriptive name:

paaA

Model:

iECO103_1326

Position:

Left: 1605819 – Right: 1606748

Strand:

Plus

Chromosome:

AP010958.1

DNA Sequence

GTGACCCAAGAAGAACGCTTTGAGCAACGGATAGCCCAGGAAACGGCTATCGAGCCACAGGACTGGATGCCCGATGCTTACCGAAAGACATTGATCCGCCAGATTGGGCAGCATGCGCACTCCGAGATTGTTGGTATGTTGCCTGAAGGTAACTGGATCACTCGCGCACCAACCTTGCGGCGTAAAGCCATTCTGTTAGCCAAAGTGCAGGATGAAGCCGGTCATGGTCTGTATCTCTATAGCGCCGCCGAAACACTGGGCTGTGCCAGAGAAGACATCTACCAAAAAATGCTCGACGGACGGATGAAATATTCCTCCATCTTTAATTATCCGACATTGAGTTGGGCTGATATCGGCGTTATCGGCTGGCTGGTGGATGGCGCAGCGATCGTCAATCAGGTGGCGTTATGCCGAACTTCTTATGGCCCGTATGCCAGAGCAATGGTGAAAATCTGCAAAGAAGAGAGTTTTCACCAGCGTCAGGGGTTTGAAGCCTGCATGGCACTGGCGCAGGGCAGCGAAGCTCAAAAGCAGATGTTGCAAGACGCCATTAACCGTTTCTGGTGGCCAGCCTTAATGATGTTCGGGCCAAACGATGATAACTCGCCAAACAGCGCCAGAAGTCTCGCCTGGAAAATCAAACGTTTCACCAACGACGAACTCCGCCAGCGTTTCGTGGACAACACCGTTCCACAGGTTGAAATGCTCGGTATGACCGTTCCTGACCCGGATCTGCATTTTGACACTGAAAGCGGTCACTACCGCTTTGGTGAGATCGACTGGCAGGAGTTTAACGAAGTAATTAACGGTCGCGGAATTTGTAATCAGGAGCGGCTTGACGCCAAACGTAAAGCCTGGGAAGAAGGTACCTGGGTACGGGAAGCAGCGCTGGCCCATGCACAAAAACAACATGCCCGTAAGGTCGCATAA

Associated reactions:


Report an error on this page ?

External database links

Old identifiers

    ECO103_1525

Latest BiGG Models publication:

King ZA, Lu JS, Dräger A, Miller PC, Federowicz S, Lerman JA, Ebrahim A, Palsson BO, and Lewis NE. BiGG Models: A platform for integrating, standardizing, and sharing genome-scale models (2016) Nucleic Acids Research 44(D1):D515-D522. doi:10.1093/nar/gkv1049


Copyright © 2019 The Regents of the University of California.