Gene: 100763159


Descriptive name:

Acadm

Model:

iCHOv1_DG44

Position:

Left: 3581219 – Right: 3594924

Strand:

Minus

Chromosome:

NW_003613622.1

DNA Sequence

GTCCTAAGAAGTCTTTCTCATTTCGAGTGGCGAGCACAACACACGAAAGCATCTGTCAAGCAGGAGCCAGGATTAGGGTTTAATTTTGAGTTGACTGAACAGCAGAAAGAATTTCAAGCAACCGCTCGGAAGTTTGCAAGAGAAGAAATAATCCCAGTCGCTGCAGAGTATGACAGAACGGGTGAATACCCGTTCCCCCTAATTAAAAGAGCCTGGGAACTTGGTTTGATCAATGCACACATTCCGGAGAACTGTGGTGGTCTTGGACTGGGGACTTTTGATGCTTGTCTAATTACCGAAGAGTTGGCGTATGGATGTACAGGGGTGCAAACTGCCATTGAAGCAAACTCTCTGGGGCAAATGCCTGTGATTCTCGCTGGAAACGATGAACAGAAGAAGAAGTATTTGGGGAGAATGACAGAGCAGCCAATGATGTGTGCCTACTGTGTTACTGAGCCCTCAGCAGGCTCTGACGTGGCTGGCATTAAGACCAGAGCAGAAAAGAAGGGCGATGAGTATGTTATCAATGGCCAGAAGATGTGGATAACCAACGGAGGGAAGGCAAACTGGTATTTTTTACTGGCACGTTCTGACCCGGATCCTAAAGTACCTCCTAGTAAAGCCTTTACTGGATTCATTGTGGAAGCTGACACCCCAGGAATACATATTGGGAAAAAGGAATTAAACATGGGCCAGCGATGCTCTGATACAAGAGGAATTGCCTTTGAAGATGTCAGAGTGCCCAAGGAAAACGTCTTGATTGCTGAAGGAGCTGGCTTCAAAATTGCAATGGGGGCTTTTGATAGAACCAGACCTACAGTTGCAGCTGGCGCTGTCGGGCTAGCCCAGAGAGCTCTGGACGAAGCTACAAAGTATGCCCTGGAGAGGAAAACATTTGGAAAGCTGCTAGCAGAGCACCAAGCAGTTTCATTTCTGCTCGCAGAAATGGCGATGAAAGTTGAACTCGCTAGACTCAGTTACCAGAGAGCTGCTTGGGAAGTTGACGCTGGCCGCCGGAATACATACTATGCCTCCATTGCAAAGGCCTTTGCTGGAGATATTGCCAATCAGTTAGCTACTGATGCCGTGCAGATTTTTGGAGGCTATGGATTCAATACAGAATACCCTGTGGAAAAACTGATGAGGGATGCCAAGATCTATCAGATTTATGAAGGTACTGCACAAATTCAGAGGCTGATCATAGCCCGTGAGCACATTGGAAAGTTTAAAAATTAA

Protein Sequence

MAAAFRRGCGVLRSLSHFEWRAQHTKASVKQEPGLGFNFELTEQQKEFQATARKFAREEIIPVAAEYDRTGEYPFPLIKRAWELGLINAHIPENCGGLGLGTFDACLITEELAYGCTGVQTAIEANSLGQMPVILAGNDEQKKKYLGRMTEQPMMCAYCVTEPSAGSDVAGIKTRAEKKGDEYVINGQKMWITNGGKANWYFLLARSDPDPKVPPSKAFTGFIVEADTPGIHIGKKELNMGQRCSDTRGIAFEDVRVPKENVLIAEGAGFKIAMGAFDRTRPTVAAGAVGLAQRALDEATKYALERKTFGKLLAEHQAVSFLLAEMAMKVELARLSYQRAAWEVDAGRRNTYYASIAKAFAGDIANQLATDAVQIFGGYGFNTEYPVEKLMRDAKIYQIYEGTAQIQRLIIAREHIGKFKN

Associated reactions:

BiGG ID
Name
Gene reaction rule
ACOAD10m
2-methylacyl-coa dehydrogenase, trans-2-Methylbut-2-enoyl-CoA forming
100766828 or 100774097 or 100763159
ACOAD8m
Isovaleryl-coa dehydrogenase
100759847 or 100763159
ACOAD1fm
Acyl-CoA dehydrogenase (butanoyl-CoA), mitochondrial
100774097 or 100763159 or 100766828
FAOXC183_9Z_12Z_15Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC163_7Z_10Z_13Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC143_5Z_8Z_11Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC102_4Z_7Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239 and 100753128 and (100774222 or 100773350 or 100763456)
FAOXC183_6Z_9Z_12Zm
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC163_4Z_7Z_10Zm
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239 and 100753128 and (100774222 or 100773350 or 100763456)
FAOXC142_5Z_8Zm
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC184_6Z_9Z_12Z_15Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC164_4Z_7Z_10Z_13Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239 and 100753128 and (100774222 or 100773350 or 100763456)
FAOXC160140m
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC140120m
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC120100m
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239
FAOXC10080m
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239
FAOXC6040m
Beta oxidation of med/long chain fatty acid
(100774097 or 100763159 or 100766828 or 100759026) and 100757947 and 100758239
FAOXC180
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC170150m
Beta oxidation of long chain fatty acid (odd chain)
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC150130m
Beta oxidation of long chain fatty acid (odd chain)
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC130110m
Beta oxidation of long chain fatty acid (odd chain)
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC11090m
Beta oxidation of long chain fatty acid (odd chain)
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239
FAOXC9070m
Beta oxidation of long chain fatty acid (odd chain)
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239
FAOXC7050m
Beta oxidation of long chain fatty acid (odd chain)
(100774097 or 100763159 or 100766828 or 100759026) and 100757947 and 100758239
FAOXC5030m
Beta oxidation of long chain fatty acid (odd chain)
(100774097 or 100763159 or 100766828 or 100759026) and 100757947 and 100758239
FAOXC181_9Em
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC161_7Em
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC141_5Em
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC181_9Zm
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC161_7Zm
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC141_5Zm
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC181_11Em
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC161_9Em
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC141_7Em
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC121_5Em
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239
FAOXC182_9Z_12Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC162_7Z_10Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC101_4Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239 and 100753128 and (100774222 or 100773350 or 100763456)
FAOXC182_9E_12Em
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC162_7E_10Em
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC142_5E_8Em
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC101_4Em
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239 and 100753128 and (100774222 or 100773350 or 100763456)

Report an error on this page ?

External database links

Provided by MetaNetX (CC BY 4.0)

Old identifiers

    100763159

Latest BiGG Models publication:

King ZA, Lu JS, Dräger A, Miller PC, Federowicz S, Lerman JA, Ebrahim A, Palsson BO, and Lewis NE. BiGG Models: A platform for integrating, standardizing, and sharing genome-scale models (2016) Nucleic Acids Research 44(D1):D515-D522. doi:10.1093/nar/gkv1049


Copyright © 2019 The Regents of the University of California.