Gene: 100759026


Descriptive name:

Acadl

Model:

iCHOv1_DG44

Position:

Left: 1157457 – Right: 1185744

Strand:

Plus

Chromosome:

NW_003613727.1

DNA Sequence

ATGGTTGATATAATTTTCTCAATGCATGTTTCTTTAAGGTGTTCTCATTCCGGAGGAGAAGCACGCCTGGAAACCCCTTCTGCTAAAAAATTAACTGATATCGGAATCAGGAGAATCTTTTCCTCAGAACACGACATTTTCCGGGAAAGTGTAAGGAAGTTTTTTCAGGAAGAAGTGGTTCCGTACCATGCAGAATGGGAGAAAGCTGGAGAAGTGAGTAGAGAATTGTGGGAGAAAGCTGGCAAGCAAGGCCTGCTTGGCGTCAACATCGCAGAGAAACATGGCGGTATTGGCGGAGACTTGTTCTCAACAGCAGTTACTTGGGAAGAGCAAGCATACTCAAACTGCACAGGCCCTGGTTTCAGTCTTCATTCGGATATTGTCATGCCCTATATTGCACATTATGGCACAAAAGAACAGATAGAGCACTTCATCCCTCAGATGACGGCAGGCAAGTGCATCGGTGCCATAGCAATGACAGAGCCTGGTGCTGGAAGTGACTTACAAGGAGTCAGAACAAATGCCAAAAGGTCTGGGAGTGATTGGATTCTCAACGGAAGCAAGGTGTTCATCACTAATGGCTGGTTAAGTGACCTTGTGATCGTAGTTGCCGTCACCAATCGTGAAGCTCGGTCGCCTGCCCATGGTATTAGCCTTTTCTTGGTGGAGAATGGAATGAAAGGGTTTATCAAGGGCCGGAAGCTACACAAAATGGGAATGAAAGCTCAGGACACAGCAGAACTATTCTTTGAAGATGTACGATTGCCAGCTAGTGCCCTACTTGGAGAAGAGAATAAAGGCTTCTACTACCTCATGCAAGAGCTCCCACAGGAAAGGCTGTTAATTGCAGATTTGGCAATTTCTGCCTGTGAGTTCATGTTTGAAGAAACCAGGAACTATGTTAAGCAAAGGAAAGCTTTTGGGAAAACAGTTGCACACATACAGACGGTGCAGCATAAACTAGCAGAATTAAAAACAAACATATGTGTAACGAGAGCTTTTGTGGACAGCTGTCTGCAGTTGCACGAAGAAAAACGTCTGGACTCTGGCTCAGCTTCCATGGCAAAATATTGGGCATCTGAATTACAAAACAGTGTAGCTTACGACTGTGTACAACTCCATGGAGGCTGGGGTTACATGTGGGAGTACCCGATTTCAAAAGCTTATGTGGACGCTAGGGTTCAGCCAATCTACGGTGGTACCAACGAAATAATGAGAGAGCTGATCGCAAGACAGATCGTCAGTGACAGCTAG

Protein Sequence

MVDIIFSMHVSLRCSHSGGEARLETPSAKKLTDIGIRRIFSSEHDIFRESVRKFFQEEVVPYHAEWEKAGEVSRELWEKAGKQGLLGVNIAEKHGGIGGDLFSTAVTWEEQAYSNCTGPGFSLHSDIVMPYIAHYGTKEQIEHFIPQMTAGKCIGAIAMTEPGAGSDLQGVRTNAKRSGSDWILNGSKVFITNGWLSDLVIVVAVTNREARSPAHGISLFLVENGMKGFIKGRKLHKMGMKAQDTAELFFEDVRLPASALLGEENKGFYYLMQELPQERLLIADLAISACEFMFEETRNYVKQRKAFGKTVAHIQTVQHKLAELKTNICVTRAFVDSCLQLHEEKRLDSGSASMAKYWASELQNSVAYDCVQLHGGWGYMWEYPISKAYVDARVQPIYGGTNEIMRELIARQIVSDS

Associated reactions:

BiGG ID
Name
Gene reaction rule
FAOXC183_9Z_12Z_15Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC163_7Z_10Z_13Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC143_5Z_8Z_11Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC102_4Z_7Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239 and 100753128 and (100774222 or 100773350 or 100763456)
FAOXC183_6Z_9Z_12Zm
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC163_4Z_7Z_10Zm
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239 and 100753128 and (100774222 or 100773350 or 100763456)
FAOXC142_5Z_8Zm
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC184_6Z_9Z_12Z_15Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC164_4Z_7Z_10Z_13Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239 and 100753128 and (100774222 or 100773350 or 100763456)
FAOXC160140m
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC140120m
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC120100m
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239
FAOXC10080m
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239
FAOXC6040m
Beta oxidation of med/long chain fatty acid
(100774097 or 100763159 or 100766828 or 100759026) and 100757947 and 100758239
FAOXC204_5Z_8Z_11Z_14Zm
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100759026 or 103158536 or 100770943 or 100763073) and 100757947 and 100758239
FAOXC2242046m
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100759026 or 103158536 or 100770943 or 100763073) and 100757947 and 100758239
FAOXC226205m_cho
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100759026 or 103158536 or 100770943 or 100763073) and 100757947 and 100758239 and 100753128 and (100774222 or 100773350 or 100763456)
FAOXC180
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC200180m
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100759026 or 103158536 or 100770943 or 100763073) and 100757947 and 100758239
FAOXC170150m
Beta oxidation of long chain fatty acid (odd chain)
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC150130m
Beta oxidation of long chain fatty acid (odd chain)
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC130110m
Beta oxidation of long chain fatty acid (odd chain)
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC11090m
Beta oxidation of long chain fatty acid (odd chain)
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239
FAOXC9070m
Beta oxidation of long chain fatty acid (odd chain)
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239
FAOXC7050m
Beta oxidation of long chain fatty acid (odd chain)
(100774097 or 100763159 or 100766828 or 100759026) and 100757947 and 100758239
FAOXC5030m
Beta oxidation of long chain fatty acid (odd chain)
(100774097 or 100763159 or 100766828 or 100759026) and 100757947 and 100758239
FAOXC181_9Em
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC161_7Em
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC141_5Em
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC181_9Zm
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC161_7Zm
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC141_5Zm
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC181_11Em
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC161_9Em
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC141_7Em
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC121_5Em
Beta oxidation fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239
FAOXC204184m
Beta oxidation fatty acid
(100759026 or 103158536 or 100770943 or 100763073) and 100757947 and 100758239
FAOXC2031836m
Beta oxidation of fatty acid
(100759026 or 103158536 or 100770943 or 100763073) and 100757947 and 100758239
FAOXC182_9Z_12Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC162_7Z_10Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC101_4Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239 and 100753128 and (100774222 or 100773350 or 100763456)
FAOXC182_9E_12Em
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC162_7E_10Em
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC142_5E_8Em
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536 or 100770943) and 100757947 and 100758239
FAOXC101_4Em
Beta oxidation of fatty acid
(100763159 or 100759026 or 103158536) and 100757947 and 100758239 and 100753128 and (100774222 or 100773350 or 100763456)
FAOXC205_5Z_8Z_11Z_14Z_17Zm
Beta oxidation of fatty acid
(100759026 or 103158536 or 100770943 or 100763073) and 100757947 and 100758239
FAOXC225_4Z_7Z_10Z_13Z_16Zm
Beta oxidation of long chain fatty acid
(100759026 or 103158536 or 100770943 or 100763073) and 100757947 and 100758239 and 100753128 and (100774222 or 100773350 or 100763456)

Report an error on this page ?

External database links

Provided by MetaNetX (CC BY 4.0)

Old identifiers

    100759026

Latest BiGG Models publication:

King ZA, Lu JS, Dräger A, Miller PC, Federowicz S, Lerman JA, Ebrahim A, Palsson BO, and Lewis NE. BiGG Models: A platform for integrating, standardizing, and sharing genome-scale models (2016) Nucleic Acids Research 44(D1):D515-D522. doi:10.1093/nar/gkv1049


Copyright © 2019 The Regents of the University of California.