Gene: 100758717


Descriptive name:

Cmpk1

Model:

iCHOv1

Position:

Left: 801674 – Right: 808598

Strand:

Minus

Chromosome:

NW_003613647.1

DNA Sequence

TTCCAGAAATATGGCTACACACACCTTTCTGCTGGAGAGCTTCTTCGTGATGAAAGGAAGAATCCAGATTCACAGTATGGTGAACTTATTGAAAAGTACATTAAAGAAGGAAAGATTGTGCCAGTTGAGATAACCATCAGCTTACTAAAGAGGGAAATGGACCAAACAATGGCTGCCAATGCTCAGAAGAATAAATTCTTGATTGATGGATTTCCAAGAAATCAAGATAACCTTCAAGGTTGGAACAAGACCATGGATGGGAAGGCGGATGTATCTTTTGTTTTGTTTTTTGACTGTGATAATGAGATCTGTATTGAACGATGTCTTGAAAGGGGAAAAAGCAGTGGCAGGAGTGATGACAACAGAGAGAGCTTGGAAAAGAGAATTCAAACTTATCTTCAGTCAACAAAACCGATTATTGACTTATATGAAGAAATGGGGAAAGTCAAGAAAATAGATGCTTCTAAGTCTGTTGATGAAGTTTTTGGTGAAGTTACGAAGATTTTTGACAAAGAAGGGTAA

Protein Sequence

FQKYGYTHLSAGELLRDERKNPDSQYGELIEKYIKEGKIVPVEITISLLKREMDQTMAANAQKNKFLIDGFPRNQDNLQGWNKTMDGKADVSFVLFFDCDNEICIERCLERGKSSGRSDDNRESLEKRIQTYLQSTKPIIDLYEEMGKVKKIDASKSVDEVFGEVTKIFDKEG

Associated reactions:

BiGG ID
Name
Gene reaction rule
ADK1
Adenylate kinase
100758717 or 100759346 or 100761703 or 100760489 or 100767050 or 100752880 or 100774576
ADKd
Adenylate kinase (d form)
100758717
CYTK1
Cytidylate kinase (CMP)
100758717 or 100752880 or 100760489 or 100767050
CYTK10
Cytidylate kinase (CMP,dGTP)
100758717
CYTK10n
Cytidylate kinase (CMP,dGTP),nuclear
100758717
CYTK11
Cytidylate kinase (dCMP,dGTP)
100758717
CYTK11n
Cytidylate kinase (dCMP,dGTP),nuclear
100758717
CYTK12
Cytidylate kinase (dCMP,dCTP)
100758717
CYTK12n
Cytidylate kinase (dCMP,dCTP),nuclear
100758717
CYTK13
Cytidylate kinase (dCMP,dATP)
100758717
CYTK13n
Cytidylate kinase (dCMP,dATP),nuclear
100758717
CYTK14
Cytidylate kinase (dCMP,UTP)
100758717
CYTK14n
Cytidylate kinase (dCMP,CTP),nuclear
100758717
CYTK1n
Cytidylate kinase (CMP),nuclear
100758717 or 100752880 or 100768838 or 100767050
CYTK2
Cytidylate kinase (dCMP)
100758717 or 100752880 or 100760489 or 100767050
CYTK2n
Cytidylate kinase (dCMP),nuclear
100758717 or 100752880 or 100768838 or 100767050
CYTK3
Cytidylate kinase (CMP)(GTP)
100758717 or 100752880 or 100761703 or 100760489 or 100767050
CYTK5n
Cytidylate kinase (CMP),nuclear
100758717 or 100752880 or 100761703 or 100767050
CYTK4
Cytidylate kinase (dCMP)(GTP)
100758717 or 100761703 or 100760489 or 100767050
CYTK4n
Cytidylate kinase (dCMP,GTP),nuclear
100758717 or 100761703 or 100767050
CYTK2_1
Adenylate kinase
100758717
CYTK3n
Cytidylate kinase (dCMP,CTP),nuclear
100758717
CPK1
Adenylate kinase
100758717
CYTK6n
Cytidylate kinase (CMP,CTP),nuclear
100758717
CYTK7
Cytidylate kinase (CMP,UTP)
100758717
CYTK7n
Cytidylate kinase (CMP,UTP),nuclear
100758717
CYTK8
Cytidylate kinase (CMP,dATP)
100758717
CYTK8n
Cytidylate kinase (CMP,dATP),nuclear
100758717
CYTK9
Cytidylate kinase (CMP,dCTP)
100758717
CYTK9n
Cytidylate kinase (CMP,dCTP),nuclear
100758717
DADK
Deoxyadenylate kinase
100758717 or 100759346 or 100761703 or 100760489 or 100767050 or 100752880
DADK3
Deoxyadenylate kinase (GTP)
100758717
NDPK1
Nucleoside-diphosphate kinase (ATP:GDP)
(100765914 and 100765627) or 100752009 or 100762945 or 100763307 or 100774762 or 100759346 or 100761703 or 100760489 or 100767050 or 100752880 or 100758717
NDPK10
Nucleoside-diphosphate kinase (ATP dIDP)
(100765914 and 100765627) or 100752009 or 100762945 or 100763307 or 100774762 or 100759346 or 100761703 or 100760489 or 100767050 or 100752880 or 100758717
NDPK3
Nucleoside-diphosphate kinase (ATP:CDP)
(100765914 and 100765627) or 100752009 or 100762945 or 100763307 or 100774762 or 100759346 or 100761703 or 100760489 or 100767050 or 100752880 or 100758717
NDPK5
Nucleoside-diphosphate kinase (ATP:dGDP)
(100765914 and 100765627) or 100752009 or 100762945 or 100763307 or 100774762 or 100759346 or 100761703 or 100760489 or 100767050 or 100752880 or 100758717
NDPK6
Nucleoside-diphosphate kinase (ATP:dUDP)
(100765914 and 100765627) or 100752009 or 100762945 or 100763307 or 100774762 or 100759346 or 100761703 or 100760489 or 100767050 or 100752880 or 100758717
UMPK
UMP kinase
100758717
UMPK2
UMP kinase (CTP)
100758717
UMPK2n
UMP kinase (CTP),nuclear
100758717
UMPK3
UMP kinase (UTP)
100758717
UMPK3n
UMP kinase (UTP),nuclear
100758717
UMPK4
UMP kinase (GTP)
100758717
UMPK4n
UMP kinase (GTP),nuclear
100758717
UMPK5
UMP kinase (dATP)
100758717
UMPK5n
UMP kinase (dATP),nuclear
100758717
UMPK6
UMP kinase (dCTP)
100758717
UMPK6n
UMP kinase (dCTP),nuclear
100758717
UMPK7
UMP kinase (dGTP)
100758717
UMPK7n
UMP kinase (dGTP),nuclear
100758717
UMPKn
UMP kinase nuclear
100758717
URIDK2r
Uridylate kinase (dUMP)
100758717 or 100755252

Report an error on this page ?

External database links

Provided by MetaNetX (CC BY 4.0)

Old identifiers

    100758717

Latest BiGG Models publication:

King ZA, Lu JS, Dräger A, Miller PC, Federowicz S, Lerman JA, Ebrahim A, Palsson BO, and Lewis NE. BiGG Models: A platform for integrating, standardizing, and sharing genome-scale models (2016) Nucleic Acids Research 44(D1):D515-D522. doi:10.1093/nar/gkv1049


Copyright © 2019 The Regents of the University of California.