Gene: B21_01833


Descriptive name:

torY

Model:

iB21_1397

Position:

Left: 1902944 – Right: 1904044

Strand:

Minus

Chromosome:

AM946981.2

DNA Sequence

ATGCGAGGGAAAAAACGCATTGGGTTATTGTTTTTGCTGATAGCGGTTGTGGTTGGTGGCGGCGGGTTATTGCTGGCGCAAAAAGCCTTACATAAAACGTCGGATACAGCATTTTGCCTTTCCTGCCACTCGATGAGTAAACCTTTTGAGGAATATCAGGGAACTGTCCACTTTTCGAACCAGAAAGGGATACGTGCGGAATGTGCCGATTGCCATATTCCAAAGTCAGGGATGGATTATTTATTTGCTAAATTAAAAGCATCTAAAGATATTTATCATGAATTTGTTAGCGGCAAAATAGACAGTGACGATATGTTCGAAACTCATCGCCAGGAAATGGCCGAAACAGTATGGAAAGAATTAAAAGCAACTGACTCTGCAACGTGCCGTAGTTGCCATTCTTTTGATGCCATGGATATTGCCTCGCAAAGTGAATCTGCGCAGAAAATGCATAACAAAGCACAAAAGGGCGGCGAAACCTGTATCGATTGTCATAAAGGCATTGCCCATTTTCCGCCAGAAATAAAAATGGATGACAACGCGGCGCATGAGCTGGAAAGTCAGACCGCTACTTCAGTGACTAATGGCGCACATATTTATCCTTTCAAAACTTCTCGCATAGGCGAGCTGGCTACCGTGAATCCTGGTACCGATCTCACCGTCGTTGATGCCAGTGGCAAACAGCCGATCGTTCTGTTGCAGGGTTATCAAATGCAGGGCAGTGAAAACACGCTCTACCTGGCGGCAGGTCAACGGCTGGCGCTAGCCACATTAAGTGAAGAAGGTATCAAGGCGCTCACGGTAAACGGGGAATGGCAGGCTGACGAATACGGCAATCAATGGCGTCAGGCGTCTTTACAGGGTGCGCTTACCGATCCCGCATTAGCGGACCGTAAACCGCTATGGCAATACGCTGAAAAACTTGACGATACCTATTGCGCTGGTTGTCATGCCCCTATTGCCGCCGACCATTACACCGTCAATGCGTGGCCGTCCATTGCCAAAGGAATGGGGGCACGAACCAGCATGAGCGAAAACGAACTGGACATTTTAACGCGGTATTTCCAGTACAACGCCAAAGATATTACCGAGAAACAGTGA

Protein Sequence

MRGKKRIGLLFLLIAVVVGGGGLLLAQKALHKTSDTAFCLSCHSMSKPFEEYQGTVHFSNQKGIRAECADCHIPKSGMDYLFAKLKASKDIYHEFVSGKIDSDDMFETHRQEMAETVWKELKATDSATCRSCHSFDAMDIASQSESAQKMHNKAQKGGETCIDCHKGIAHFPPEIKMDDNAAHELESQTATSVTNGAHIYPFKTSRIGELATVNPGTDLTVVDASGKQPIVLLQGYQMQGSENTLYLAAGQRLALATLSEEGIKALTVNGEWQADEYGNQWRQASLQGALTDPALADRKPLWQYAEKLDDTYCAGCHAPIAADHYTVNAWPSIAKGMGARTSMSENELDILTRYFQYNAKDITEKQ

Associated reactions:


Report an error on this page ?

External database links

Provided by MetaNetX (CC BY 4.0)

Old identifiers

    B21_01833

Latest BiGG Models publication:

King ZA, Lu JS, Dräger A, Miller PC, Federowicz S, Lerman JA, Ebrahim A, Palsson BO, and Lewis NE. BiGG Models: A platform for integrating, standardizing, and sharing genome-scale models (2016) Nucleic Acids Research 44(D1):D515-D522. doi:10.1093/nar/gkv1049


Copyright © 2019 The Regents of the University of California.